Kinesiologi/Naturmedicin/Homeopati

kines

En alternativmedicinsk helhetsterapi som skapar förutsättningar för din kropp att läka sig själv.

Varje människa är unik liksom varje människas väg till både hälsa och sjukdom. Inom Bonitologin låter vi denna unika väg tala när vi ger kroppen, sinnet och själen rätt förutsättningar för att läka sig själv. Varje människas kropp vet exakt vad som krävs för att en läkprocess ska kunna starta eller vad som behövs för att behålla en optimal hälsa.
En Bonitolog behandlar efter helhetsprincipen, då vi vet att mentala och själsliga belastningar såsom sorg, upplevelse av trauma, negativa tankar, rädsla m.m. tar sig uttryck genom fysiska obalanser och sjukdomar. Även påverkan av miljögifter och vårt genetiska arv samt vilken näringsbalans vi har i kroppen är avgörande för hur god vår hälsa är.

Inom Bonitologin använder vi oss av Bonitologisk Kinesiologi – muskeltest – för att hitta orsaker till ohälsa och vad som stöttar/hjälper respektive stör kroppens egna läkprocesser. Ordet Kinesiologi betyder ’läran om rörelse’ man testar tonusen, graden av spänning i en muskel – det är ett sätt att kommunicera med en annans människas energisystem. En Bonitolog utför kinesiologi på ett mentalt plan och vi använder oftast en armmuskel till att avläsa ja- och nej svaren från klientens undermedvetna.Varje behandling är unik för varje människa och vi testar vad som behövs av: homeopati, vitamin- och mineralterapi, naturmedel, immunbiologiska medel, kostråd och olika slags energibehandlingar.
Läs mer på www.bonitologi.se 

Första besöket tar ca 1,5 timme, återbesöket efter ca 4-6 veckor
tar ca 1 timme. Pris 750 kr